Dịch thuật giấy Quyền sử dụng đất sang tiếng Anh và công chứng

Quyền sử dụng đất là gì? Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê,…

Dịch thuật công chứng tài liệu tiếng Pháp chuyên nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh – Hà Nội

Vị trí của ngôn ngữ tiếng Pháp trên thế giới Tiếng Pháp được đánh giá là đứng thứ 2 về mức độ sử dụng phổ biến trên thế giới, chỉ đứng sau ngôn ngữ Anh. Tiếng Pháp cũng là một trong 6 ngôn ngữ chính thức được chọn sử dụng tại tổ chức Liên Hiệp…

6 Lời Khuyên Hữu Ích Cho Một Dịch Giả Văn Học

Trở thành một dịch giả văn học chuyên nghiệp là mong muốn hầu hết của các nhà dịch giả, đặc biệt trước thực trạng tình hình dịch thuật văn học tại Việt Nam vốn đang có nhiều báo động như hiện nay. Chất lượng dịch thuật văn học luôn là vấn đề khách hàng quan…