6 Lời Khuyên Hữu Ích Cho Một Dịch Giả Văn Học

Trở thành một dịch giả văn học chuyên nghiệp là mong muốn hầu hết của các nhà dịch giả, đặc biệt trước thực trạng tình hình dịch thuật văn học tại Việt Nam vốn đang có nhiều báo động như hiện nay. Chất lượng dịch thuật văn học luôn là vấn đề khách hàng quan…