Phiên Dịch Hội Thảo | Thông dịch Hội Thảo chuyên nghiệp

Phiên dịch hội thảo là gì? Phiên dịch hội thảo/ hội nghị là một lĩnh vực có nhiều thách thức trong dịch thuật. Đây là lĩnh vực đòi hỏi người phiên dịch cần thông thạo ngôn ngữ, khả năng tập trung, cũng như kỹ năng giao tiếp tự tin, thuyết phục trước đám đông. Các…

Phiên dịch đuổi

Hiện nay, bên cạnh các hình thức phiên dịch phổ biến như phiên dịch hội nghị, phiên dịch cabin, phiên dịch tháp tùng, thì phiên dịch đuổi cũng là một hình thức phiên dịch ngày càng trở nên “đắt khách”.Phiên dịch đuổi (consecutive interpreting) là hình thức phiên dịch được thực hiện khi người nói nói xong một…