Phiên dịch đuổi

Hiện nay, bên cạnh các hình thức phiên dịch phổ biến như phiên dịch hội nghị, phiên dịch cabin, phiên dịch tháp tùng, thì phiên dịch đuổi cũng là một hình thức phiên dịch ngày càng trở nên “đắt khách”.Phiên dịch đuổi (consecutive interpreting) là hình thức phiên dịch được thực hiện khi người nói nói xong một…