Dịch thuật giấy Quyền sử dụng đất sang tiếng Anh và công chứng

Quyền sử dụng đất là gì? Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê,…

Dịch thuật công chứng tài liệu tiếng Pháp chuyên nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh – Hà Nội

Vị trí của ngôn ngữ tiếng Pháp trên thế giới Tiếng Pháp được đánh giá là đứng thứ 2 về mức độ sử dụng phổ biến trên thế giới, chỉ đứng sau ngôn ngữ Anh. Tiếng Pháp cũng là một trong 6 ngôn ngữ chính thức được chọn sử dụng tại tổ chức Liên Hiệp…

Dịch tiếng Trung – Dịch thuật công chứng tiếng Trung chuyên nghiệp

Nhu cầu về dịch thuật tiếng Trung Tiếng Trung được tất cả các quốc gia trên thế giới dùng chính để giao tiếp, giao dịch hàng ngày trong mọi lĩnh vực từ kinh tế kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục v.v.. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển của thời…

Phiên Dịch Hội Thảo | Thông dịch Hội Thảo chuyên nghiệp

Phiên dịch hội thảo là gì? Phiên dịch hội thảo/ hội nghị là một lĩnh vực có nhiều thách thức trong dịch thuật. Đây là lĩnh vực đòi hỏi người phiên dịch cần thông thạo ngôn ngữ, khả năng tập trung, cũng như kỹ năng giao tiếp tự tin, thuyết phục trước đám đông. Các…