Dịch thuật công chứng tài liệu tiếng Pháp chuyên nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh – Hà Nội

Vị trí của ngôn ngữ tiếng Pháp trên thế giới Tiếng Pháp được đánh giá là đứng thứ 2 về mức độ sử dụng phổ biến trên thế giới, chỉ đứng sau ngôn ngữ Anh. Tiếng Pháp cũng là một trong 6 ngôn ngữ chính thức được chọn sử dụng tại tổ chức Liên Hiệp…

Dịch tiếng Trung – Dịch thuật công chứng tiếng Trung chuyên nghiệp

Nhu cầu về dịch thuật tiếng Trung Tiếng Trung được tất cả các quốc gia trên thế giới dùng chính để giao tiếp, giao dịch hàng ngày trong mọi lĩnh vực từ kinh tế kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục v.v.. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển của thời…