Thuật ngữ Ngân hàng Thương mại về các loại tài khoản bằng Tiếng Anh

Ngân hàng thương mại quản lý rất nhiều tài khoản liên quan không chỉ của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp mà còn của các tổ chức tài chính khác. Một doanh nghiệp đặc biệt như vậy, các loại tài khoản cũng nhiều. Vì vậy, ngày hôm nay, Dịch thuật Á Châu xin chia sẻ…